ఇండక్షన్ మెల్టింగ్ బ్రాస్

వర్గం: టాగ్లు: , , , , , , , ,

<span style="font-family: Mandali; "> టెండర్‌ వివరణ</span>

ఇండక్షన్ మెల్టింగ్ బ్రాస్ MF-RF ఇండక్షన్ తాపన మెల్టింగ్ ఫర్నేస్

ద్రవీభవన ఇత్తడి

 

 

 

 

 

 

ఇత్తడి ఇండక్షన్ ద్రవీభవన

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఇండక్షన్ ద్రవీభవన రాగి మరియు ఇత్తడి

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఇండక్షన్ రాగి ద్రవీభవన కొలిమి