ఇండక్షన్ మెల్టింగ్ గోల్డ్

<span style="font-family: Mandali; "> టెండర్‌ వివరణ</span>

ఇండక్షన్ RF- మీడియం ఫ్రీక్వెన్సీ ఇండక్షన్ హీటర్‌తో బంగారు కొలిమిని కరిగించడం

gold_melting

 

 

 

 

 

 

 

ఇండక్షన్ ద్రవీభవన బంగారు

 

 

 

 

 

 

ద్రవీభవన బంగారు కొలిమి

 

 

 

 

 

 

ప్రేరణ ద్రవీభవన బంగారం