ఇండక్షన్ మెల్టింగ్ రాగి

వర్గం: టాగ్లు: , , , , , , ,

<span style="font-family: Mandali; "> టెండర్‌ వివరణ</span>

ఇండక్షన్ మెల్టింగ్ రాగి మరియు మిశ్రమాలు RF తో, MF ఇండక్షన్ మెల్టింగ్ ఫర్నేస్

ఇండక్షన్ ద్రవీభవన రాగి

 

 

 

 

 

 

ఇండక్షన్ ద్రవీభవన రాగి

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఇండక్షన్ రాగి ద్రవీభవన కొలిమి

 

 

 

 

 

 

 

ఇండక్షన్ స్మెల్టింగ్ రాగి ప్రక్రియ
ఇండక్షన్ ద్రవీభవన రాగి