ఇండక్షన్ మెల్టింగ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్

<span style="font-family: Mandali; "> టెండర్‌ వివరణ</span>

MF ఇండక్షన్ మెల్టింగ్ కొలిమితో ఇండక్షన్ స్టీరింగ్ స్టీల్-ఐరన్ స్టీల్ కరిగించు

ఇండక్షన్ ద్రవీభవన స్టెయిన్లెస్ స్టీల్

 

 

 

 

 

 

 

ఇండక్షన్ ద్రవీభవన ఉక్కు తీగ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

టిల్టింగ్ పరికరంతో ఇండక్షన్ మెల్టింగ్ ఫర్నేస్